Jong in Staphorst

Lees meer

Cultuur en erfgoededucatie

Scholen en culturele aanbieders werken samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal niveau. Vanuit de klas, want daar gebeurt het. Op deze website kunnen scholen en aanbieders elkaar direct vinden.

Peutergroepen

De peutergroepen zijn verbonden aan de basisscholen en bevorderen, in samenwerking met de gemeente, een doorgaande ontwikkelingslijn van peuters.

Onderwijshuisvesting

Gemeente Staphorst en de scholen vinden hedendaagse onderwijsgebouwen een voorwaarde voor goed onderwijs.

Leerlingenprognoses

De gemeente stelt in samenwerking met de scholen met regelmaat een leerlingenprognose op voor de komende decennia.

Boek en Illustratie

Kinderen ontwerpen onder leiding van een kinderboekenauteur en een beeldend kunstenaar een eigen prentenboek in een naschoolse activiteit. Dit prentenboek wordt uiteindelijk geƫxposeerd in de bibliotheek.

Logopedische screening

Voor het monitoren van een goede spraak-en taalontwikkeling krijgt iedere leerling rond de vijfde verjaardag een logopedische screening.

Duurzaamheid en milieu

In het kader van Duurzaamheid en milieu maken de leerlingen kennis met het zorgen voor de (eigen) omgeving.