ICC Cursus | Leerkrachten

Beschrijving

ICC Cursus | Leerkrachten

Wil je je ontwikkelen tot specialist cultuureducatie op jouw school? Meer leren over cultuureducatie en ervaringen delen met collega’s? Ontdekken hoe je een cultuureducatie beleidsplan schrijft? Volg dan de training tot Interne Cultuur Coördinator en ontvang het landelijk erkend ICC-certificaat.  

Soort training
In acht inspirerende bijeenkomsten kijk je naar de doelstellingen die jij wilt bereiken en ontwikkel je een eigen cultuureducatie beleidsplan voor jouw school. Je volgt de training samen met anderen en je kunt kan daardoor meteen ervaringen en gedachten uitwisselen en van elkaar leren.  

De training wordt verzorgd door een ervaren ICC-trainer en door gastdocenten. Je volgt de cursus met minimaal 7 andere deelnemers. De volgende onderdelen komen aan bod:  

 • visie ontwikkelen 
 • cultuurbeleid 
 • kern- en leerdoelen 
 • creativiteit
 • cultureel aanbod 
 • geldbronnen 
 • samenwerkingsverbanden (school en omgeving)  
 • draagvlak creëren 
 • plan en planning maken

Voor wie
Leerkrachten en directeuren in het primair onderwijs.

Resultaat
Na afloop van de training: 

 • Heb je een cultuureducatiebeleidsplan gericht op de praktijksituatie van jouw school
 • Heb je gewerkt aan draagvlak voor cultuureducatie op jouw school 
 • Ben je de specialist die vorm kan geven aan visie en beleidsvorming. 
 • Krijg je een landelijk erkend ICC-certificaat 

Trainers
Je krijgt les van een ervaren ICC trainer en een aantal gastdocenten. Vanuit Rijnbrink kunnen wij een ICC trainer regelen, maar wanneer je zelf een gecertificeerde ICC- trainer kent, kan Rijnbrink met die trainer afspraken maken.

Benodigde tijd
Contacturen 25 uur en circa 40 uur zelfstudie

Investering
Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor de ICC cursusDankzij een subsidie van de provincie en het FCP kunnen wij de cursus gratis aanbieden.

Waar en wanneer
De ICC cursus is waar mogelijk een in-company training. Mochten er deelnemers uit verschillende gemeenten meedoen, dan gaan we op zoek naar een locatie die voor iedereen zo goed mogelijk bereikbaar is.

Bij voldoende deelnemers uit Staphorst proberen wij de cursus in Staphorst te organiseren.

Inloggen voor details en boeken

Beschikbaar

Voorkeur van datum en tijdstip kan worden aangegeven bij boeking