Steden en Staten | groep 5-8

Beschrijving

Steden en Staten | Groep 5-8

In deze les maken de leerlingen kennis met Zwolle in het tijdvak Steden en Staten (1000-1500). Bij ANNO zoomen we in op de periode waarin Zwolle is ontstaan en een bloeiende stad werd. De leerlingen gaan aan de slag met onderwerpen waar ze het thuis nog over hebben. Want waarom heet Zwolle eigenlijk Zwolle? Wat betekent het om een Hanzestad te zijn? Wat was eigenlijk HET product dat Zwolle rijkdom bracht in de 15e eeuw? Dit alles gaan de leerlingen ontdekken met interactieve vraaggesprekken, maar ze gaan ook echt zelf ontdekken in en rondom het museum. In het archeologielab gaan we samen een paar heel bijzondere voorwerpen onderzoeken!

Lesdoelen

Dit lesprogramma sluit aan bij de SLO-kerndoelen van de leergebieden “Oriëntatie op jezelf en de wereld” en “Kunstzinnige oriëntatie”.

Lesdoelen

Dit lesprogramma sluit aan bij de SLO-kerndoelen van de leergebieden “Oriëntatie op jezelf en de wereld” en “Kunstzinnige oriëntatie” .

Aan het eind van dit lesprogramma:

  • Weten leerlingen hoe de stad Zwolle aan haar naam komt;
  • Kunnen leerlingen uitleggen waarom de stad Zwolle juist op deze plek gebouwd is;
  • Kunnen de leerlingen de ligging van Zwolle aanwijzen en vertellen waarom Zwolle een andere functie had dan andere Hanzesteden in de omgeving;
  • Weten leerlingen dat Zwolle een Hanzestad was en kunnen ze uitleggen wat dat ongeveer inhoudt;
  • Hebben de leerlingen kennis gemaakt met Bentheimer Zandsteen (belangrijk handelsproduct uit de Hanzetijd) en weten ze dat het in vrijwel alle belangrijke monumentale gebouwen in Zwolle is terug te vinden;
  • Weten leerlingen dat archeologen in het museum ons helpen om in kaart te brengen wat zich in het verleden in Zwolle heeft afgespeeld;
  • Kunnen leerlingen uitleggen wat de functie was van stads- en familiewapens en (her)kennen ze het stadswapen van Zwolle.
Inloggen voor details en boeken

Beschikbaar

Voorkeur van datum en tijdstip kan worden aangegeven bij boeking